מסלול ג' - הכשרה בכיתה - ייעודי לתקופת מלחמת חרבות ברזל

המסלול סגור להגשה

המסלול יופעל עד לסיום הכרזת שר הבטחון על מצב מיוחד בעורף והוא מיועד למעסיק  המבקש להכשיר עובדים בכיתה – לימוד והסמכה במוסד הכשרה או אצל המעסיק עצמו בהתאם להוראות הרגולטוריות.

* לא יינתן סיוע, ליותר מ-50 עובדים למעסיק. במידה שהמעסיק הינו מפעל חיוני כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז – 1967, ניתן להגיש בקשה עד ל- 200 עובדים שיועסקו במפעל החיוני.

 לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה לקורס במקום העבודה?

ניתן להגיש עבור כל מקצוע המפורט בנספח 9 בנוהל המלא. 

מקצועות מוכרים –מקצועות אשר מחייבים הכשרה בהתאם לתוכנית לימודים שאושרה ע"י רגולטור ממשלתי המונה 30 עד 100 שעות. 
מקצועות שאינם מוכרים – מבקש הסיוע יגיש תוכנית הכשרה כתובה המונה  30 עד 100 שעות.

 **לא תאושר תכנית הכשרה במקצועות מוכרים, ככל שהם מפוקחים או ממומנים ע"י המל"ג או מה"ט.

תכנית ההכשרה –
המעסיק יחליט האם להעבירה באופן עצמאי ו/או בשילוב מוסד הכשרה. על תוכנית ההכשרה למנות 30 עד 100 שעות. אם מדובר במקצועות מפוקחים המחייבים לימודים במוסדות הכשרה מפוקחים ע"י משרד ממשלתי על המעסיק להגיש תכנית לימודים מאושרת ואישור של מוסד ההכשרה מהרגולטור בהתאם.

ניתן לשלב בהכשרה עובדים קיימים ובלבד שמספרם לא יעלה על 25% ממספר המשתתפים מטעם מבקש הסיוע. בגין עובדים קיימים לא ישולם מענק השמה.

סכום המענק

מענק הכשרה – 4,000 ₪

מענק השמה – 6,500 ₪ – 11,500 ₪ – יקבע בהתאם לטווח השכר של העובד המוכשר והשתייכותו / אי השתייכותו לאוכלוסיות יעד – טבלה מפורטת אודות סכומי המענקים ניתן לראות בנוהל המלא.

מענק הכשרה ישולם בתשלום אחד בפתיחת ההכשרה בהתאם לרשימת המשתתפים שהתחילו את ההכשרה.

מענק בגין רכז הכשרה – מענק ריכוז הכשרה יינתן למעסיק מוביל או ארגון מעסיקים  ובלבד שבהכשרה משתתפים לכל הפחות עשרה משתתפים  –  160 ₪ לשעה (פרטים נוספים בנוהל המלא).

מענק השמה – המענק בגין ההשמה יינתן בתשלום אחד לאחר סיום ההכשרה כנגד הצגת 2 תלושי שכר.

*יובהר כי במידה והבקשה אושרה – תוקף האישור יהיה עד 45 ימים.

מסלול הכשרה בכיתה – חרבות ברזל

הדרך הפשוטה להגשת בקשה למענק הכשרה 

שלב 1
הגשת בקשה טופס מקוון
הכינו את המסמכים הנדרשים מראש (סעיף 8.7 בנוהל המלא)
שלב 1
שלב 2
קליטת טפסים
קבלת תשובה על תקינותה/אי תקינתה 
של הגשת הבקשה תוך 10 ימי עבודה.
שלב 2
שלב 3

בדיקת ההתאמה
תקינה - 
עולה לדיון בוועדה
לא תקינה (חסרים טפסים) – 
חוזרת ללקוח להשלמת טפסים
שלב 3
שלב 4
עדכון על עמידה 
בקריטריונים ואישור 
הבקשה
עמידה בקריטריונים – ברכות ! 
הבקשה התקבלה בהצלחה 
והמעסיק זכאי למענק

א התקבלה! – 
אי עמידה בקריטריונים
 ( ניתן להגיש ערעור במייל [email protected] בצרוף פרטי הבקשה)
שלב 4
שלב 5
פתיחת הכשרה
מעסיק מעדכן את משרד הכלכלה עם פתיחה – קבלת מענק הכשרה
שלב 5
שלב 6
סיום הכשרה
שלב 6
שלב 7
מענק השמה
יינתן בתשלום אחד כנגד הגשת 2 תלושי שכר או אישור רו"ח חתום
שלב 7

לטופס הבקשה המקוון לקבלת מענק במסלול הכשרה בכיתה

המסלול ייפתח להגשה ביום חמישי 14.9.23 בשעה 15:00 לאחר פרסום קובץ "שאלות ותשובות" באתר משרד הכלכלה

מעסיקים יקרים, יש לכם שאלות על מסלול הכשרה בכיתה ? צרו עמנו קשר ונשמח לסייע!

דילוג לתוכן