מסלולי תעסוקה מכווני אוכלוסיות

אילו מסלולי תעסוקה קיימים?

מסלולי תעסוקה ברשות ההשקעות מתמרצים מעסיקים לקלוט עובדים נוספים בשוק העבודה, לצד שמירה על מצבת כ"א הקיימת, באמצעות מנגנון של השתתפות בשכר. המסלולים מכוונים לקליטה של אוכלוסיות אשר המדינה מעוניינת בהשתלבותן בשוק העבודה.

מסלולי התעסוקה המוצעים הן כפי שמפורט להלן:

4.17      קליטת עובדים נוספים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה בישראל נמוך.
4.18      קליטת עובדים נוספים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים.
4.20      שילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע.
4.28      קליטת עובדים בעלי מוגבלויות בעסקים בישראל.
4.63      קליטת עובדות מהאוכלוסייה הערבית המתגוררות במזרח ירושלים.
4.64      קליטת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

שלבים בתהליך

פתיחת מסלול

הגשת בקשה

בחינת הבקשה ופרסום הזוכים

העסקת העובדים ודיווח לרשות

תשלום מענקים

גובה המענק

רשות ההשקעות במשרד הכלכלה משתתפת ב-20%-40% מעלות השכר של העובד לתקופה של בין 1-3 שנים.
מי זכאי?
מעסיקים בענפי התעשייה והשירותים שקולטים עובדים חדשים, מהאוכלוסיות אשר המדינה מעוניינת בהשתלבותן בשוק העבודה.
כיצד מצטרפים?
מעסיקים שמעוניינים להצטרף למסלולי התעסוקה, לקבל מידע ולבדוק התאמה, מוזמנים ללחוץ על הקישור כאן ולהתעדכן בפתיחת המסלולים.
מהן ההתחייבויות של המעסיק במסלולי תעסוקה?
מסלולי התעסוקה ברשות ההשקעות מציעים למעסיקים ולמעסיקות אחוזי השתתפות בשכר עובדים נוספים, שייקלטו בעסק, לצד מצבת כח האדם הקיימת.

המסלולים מוכוונים כלפי העסקת אוכלוסיות, אשר המדינה רוצה לעודד את השתלבותן בשוק העבודה: עובדים בפריפריה, עובדים מהחברה הערבית, החרדית, עובדים עם מוגבלות, צעירים שזו עבודתם הראשונה בתחום לימודיהם ועוד. המסלולים נפתחים מעת לעת, בהתאם לתקציב הנתון.

דילוג לתוכן